[email protected]

,

Translate this page , , tungsten carbide , tungsten carbide drills , tungsten carbide drills . - - Docin Translate this pageApr 26, 2012 · . KA/m g/cm3 N/mm2 HRA YG8 11.0-16.5 14.65-14.85 2000 89.5 . . YG15 6.5-9.5 13.95-14.15 2300 87.0

-

Translate this pageApr 30, 2018 · ,, s136;s136h;ank80;718;718h;738;738h;01 - HqewTranslate this pageAug 10, 2016 · ttx tk15* tn25* tts tk15* tn25* tn35* tts ttr ttm tk15* tn25* tn35* at15 at10 hk15* at15 tk15* hk15* tn25* tn35* hk15* thm hk15* thm hk15* thr hk15* (walter) wp1:wp1:wp3 :wk1:wk1 whn33* wtn33* wk1 wtn43* wk1 whn53* wtn43* (hertel) cp1* cp3* cm2* cm3* p10 cf2* cp1* cp3* cm2* cm3* p20 cf2* cp3* cm2* cm3* cf2 - Translate this pagettx tk15 tn25 tts tn35 ttr ttm at15 at10 hk15 at15 thm thr wp1 wp3 wk1 whn33 wtn33 wtm43 wjm53 wtn43 cp1 cp3 cm2 cm3 d10 cf2 p20 km1 cf3 YG6XTL10.2XU30YG3XYG3YG4CYG6YG8YG9YG12YL10.2YG15YG20YG25YG28YT5YT14YT15YL50YU12YL60YL10.1YF06YL10.1AYF10

KG5 kg5 -

Translate this pageKG5. WC-CoA12O3l () P10 89 95HRA Translate this pagep10 89 95hra ,,,,, p10 89 95hra RD50_ - Translate this page(china.cn)RD50,RD50!

RD50__

Translate this pageMay 05, 2021 · rd50. rd50rd50 rd50 rd50-rd50 -rd50-rd50-rd50 rd50-rd50- -rd50-rd50 --rd50 -rd50 Tungsten Carbide Inserts PDC CutterTranslate this page Tungsten Carbide Inserts PDC Cutter , Tungsten Carbide Inserts PDC Cutter , PDC , PDC . Tungsten Carbide Sisipan PDC CutterTranslate this pagekualitas tinggi Tungsten Carbide Sisipan PDC Cutter pabrik dari Cina, Tungsten Carbide Sisipan PDC Cutter pasar produk, dengan kontrol kualitas yang ketat PDC Cutter pabrik, menghasilkan kualitas tinggi PDC Cutter Produk.

Tungsten Carbide chèn PDC Cutter

Translate this pagecht lng cao Tungsten Carbide chèn PDC Cutter nhà máy sn xut t Trung Quc, Hàng u ca Trung Quc Tungsten Carbide chèn PDC Cutter th trng sn phm, vi kim soát cht lng nghiêm ngt Máy ct PDC nhà máy, sn xut cht lng cao Máy ct PDC các sn phm. YL10.2 [YL10.2 __]-Translate this pagettx tk15 tn25 tts tn35 ttr ttm at15 at10 hk15 at15 thm thr wp1 wp3 wk1 whn33 wtn33 wtm43 wjm53 wtn43 cp1 cp3 cm2 cm3 d10 cf2 p20 km1 cf3. yg3x yg3 yg4c yg6 yg8 yg9 yg12 yl10.2 yg15 yg20 yg25 yg28 yt5 yt14 yt15 p10 p20 yl50yu12 yl60 yl10.1 yf06 yl10.1a - Translate this pagettx tk15* tn25* tts tk15* tn25* tn35* tts ttr ttm tk15* tn25* tn35* at15 at10 hk15* at15 tk15* hk15* tn25* tn35* hk15* thm hk15* thm hk15* thr hk15* (walter) wp1 . wp1 . wp3 . wk1 . wk1 whn33* wtn33* wk1 wtn43* wk1 whn53* wtn43* (hertel) cp1* cp3* cm2* cm3* p10 cf2* cp1* cp3* cm2* cm3* p20 cf2* cp3* cm2* cm3* cf2